SƠNHÀ

Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Sơn Hà

Tả Hà 2 - Sơn Hà - Bảo Thắng - Lào Cai
0203866677
lci-baothang-thcsxasonha@edu.viettel.vn