Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 01 : 196
Năm 2020 : 196
 • Trần Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên phụ trách XHHGD
  • Điện thoại:
   0964959106
 • Đoàn Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên phụ trách hoạt động VHXH
  • Điện thoại:
   01278982890
 • Trương Thanh Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên phụ trách phong trào giáo dục, kế toán
  • Điện thoại:
   0961105940
 • Khổng Văn Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó ban phụ trách khuyến học, thủ quỹ
  • Điện thoại:
   01683628798  
 • Trần Đức Thao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban
  • Điện thoại:
   01659332059
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Phụ trách chung 

Video Clip