SƠNHÀ

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 12
Năm 2020 : 2.187
 • Thầy Nguyễn Văn Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng    
  • Giới thiệu sơ bộ:

         Ngày vào Đảng: 20-11-2007

    Ngày về trường công tác: 01-02-2005

 • Thầy Nguyễn Tiến Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng     
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Ngày vào Đảng: 16-5-1988

    Ngày về trường công tác: 01-9-2015

Video Clip